تالار زبانشناس

قرارگیری snowball و round در کنار هم

سلام
Her brother Eddie came out too. They made a big round snowball and a small one. They put them together and made a huge snowman.

برادرش اِدی هم بیرون آمد. آن‌ها یک گلوله برفی بزرگ و یک گلوله‌ی کوچک‌تر درست کردند. آن‌ها را روی هم گذاشتند و یک آدم‌برفی بزرگ درست کردند.

چرا در اینجا کلمه round و snowball کنار هم اومده؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی آدم‌برفی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

5 Likes

سلام. وقت تون به خیر

شاید خوندن مطالب این پست بتونه ابهام تون رو برطرف کنه.

6 Likes