تالار زبانشناس

زمان جمله+ساختار

سلام.جمله ی planes are being kept on the ground becouse of the adverse weather مربوط به چه زمانی هست و چه ساختاری داره؟

7 Likes

سلام
وقت به خیر
این ساختار مربوط به present progressive passive یا حال استمراری مجهول‌ هست.

Be + being + past participle

یعنی در اصل فعل جمله‌ی معلوم به این شکل بوده:

are keeping

اما توی این جمله مفعول جای فاعل قرار گرفته و تبدیل شده به:

are being kept

و معنی هم می‌شه: هواپیماها به خاطر آب و هوای نامساعد روی زمین نگه داشته‌می‌شوند. (پرواز نمی‌کنند).

8 Likes

خیلی ممنون :)))))))))

6 Likes