تالار زبانشناس

چرا ترجمه داستان با خود متن واسه زمان ها هماهنگ نیست؟؟؟

King Duncan comes for dinner and sleeps at Macbeth’s castle. When Duncan is asleep, Lady Macbeth tells Macbeth to kill him.

شاه دونکن برای شام آمد و در قلعه مکبث خوابید. هنگامی‌که شاه دونکن خواب بود، خانم مکبث به مکبث گفت که او را بکشد.
چرا از is استفاده شده اگه گذشتس؟یا اگه گذشته نیست چرا توی ترجمه گذشته معنی شده؟چرا از was استفاده نشده؟!


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فرمانده مکبث » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

4 Likes

اشتباهات ترجمه اجتناب ناپذیره. میتونید جایی اشتباه دیدید اقدام به اصلاح متن ترجمه بفرمایید.

6 Likes

سلام
به نظرم چون در قالب داستان و حکایت‌گری داره، بیان میکنه؛ در ترجمه افعال به صورت گذشته معنا می‌شوند…

6 Likes

به هر حال من فکر میکنم نباید به این صورت باشه،چون من ب عنوان یه زبان اموز باید به نکات توجه کنم و واقعا ممکنه این اشتباه زمان زیاد از من بگیره.

6 Likes

حرف شما صحیحه، اما توصیه مربیان و مجربان تالار بر اینه که در طی پروسه یادگیری زبان، به گرامر توجه نکنید، و تا حد ممکن به ترجمه ها رجوع نکنید
بعد از گذشت مدتی، با تکرار و توسعه‌ی محدوده‌ی متنی یادگیری، این قبیل مشکلات برطرف خواهد شد

6 Likes