تالار زبانشناس

اشکال ترجمه ای در داستان

" Romeo and Juliet "are both dead

جمله مجهوله؟ گرامرش چیه


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی رومئو و ژولیت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

dead (مرده) در اینجا صفت هست

3 Likes