دوره های فیتنس یا یوگا

لطفا در مجموعه زوم دوره های فیتنس یا یوگا هم بذارید به نظر بنده می تونه هم آموزنده باشه و هم اصطلاحات خوبی در مورد نرمش ها و وضعیت های بدن داشته باشه که مورد توجه و کاربرد دوستان قرار بگیره

8 پسندیده

حتماً … چشم … چون تازه دارم از زبان شناس استفاده می کنم، هنوز این دوره هایی که شما گفتید رو فرصت نکردم مطالعه کنم.

5 پسندیده

این پاسخ مربوط به بحث دیگری بوده اشتباهی اینجا نوشته شده؛
تاپیک انگلیسی قدرت جای اصلی این پاسخ بوده

4 پسندیده