تالار زبانشناس

معنی عبارت turn out چیه؟

سلام
این عبارت مال یه فیلم ترسناکه که در اینجا معنی turn to رو نفمیدم:
the police think that he may have been taken by the spooky old women ,Benigna who,it turns out used to work at the orphanage

فکر کنم منظورتون turn out هست نه turn to.

turn out به این معنیه که به طرز عجیبی یچیزی کشف بشه.

2 Likes

اینجا میگه که پلیس متوجه شده خانوم بنیگنا ( نمیدونم تلفظش چیه) قبلا در یتیم خونه کار میکرده
turn out یعنی مشخص شده
مشخص شده که این حاج خانوم قبلا تو یتیم خونه کار میکرده
ترجمه کامل این جمله فکر میکنم میشه:
پلیس فکر می کنه که او ( یک مرد که فکر کنم تو داستان گم شده) توسط این پیرزن ( که فکر کنم شبحه) ربوده شده که در اومده یا مشخص شده این خانوم قبلا در یتیم خانه کار میکرده.
البته برای ترجمه کامل این جمله نیازه تمه داستان رو بدونه آدم، یه جمله کافی نیست میشه حدس زد این ترجمشه.
ولی turns out صد در صد مفهوم مشخص شده یا در اومده که یا همچنین چیزی میده

4 Likes