تالار زبانشناس

معنی بی ربط

سلام
برخی کلمات آبی چسبیده به هم معنی های بی ربطی دارند. یعنی دیکشنری میاره


And all یعنی و همه نه هندبال!
چرا اینجوری هستند

5 Likes

این دیکشنری fast dic خودش تازه شروع کرده به زبان یادگرفتن هنوز نمیتونه کلمات رو تشخیص بده.
شما ببخشید.
به نظر من از دیکشنری های انگلیسی به انگلیسی استفاده کنید بهتره

8 Likes