تالار زبانشناس

ناقص بودن کتاب

سلام آقا کامبیز

@Yo_Kambiz

این کتاب چند فصلش نیست. اونجاها که خود فصل دو بخشه. من فصل ۵ بخش یک رو خوندم، بخش دو نداره و بلافاصله رفته فصل ۶.

دنبال متن کتاب هم گشتم که بخونمش متاسفانه پیدا نکردم.


این تاپیک مربوط به فصل« فصل 06 » در نرم‌افزار «زیبوک» است. کتاب: « مجموعه پیتر و ستاره‌یاب‌ها » فصل: « پلی بسوی ناکجاآباد »

7 Likes