تالار زبانشناس

تفاوت apathetic وَ insensitive چیه ؟!

سلام…تفاوت insensitive و apathetic در چیه ؟!
ممنونم😊

4 Likes

apathetic
[adjective]
Synonyms: uninterested, cool, indifferent, passive, phlegmatic, unconcerned
بی احساس، بی تفاوت، بی روح
intensive
[adjective]
Synonyms: concentrated, comprehensive, demanding, exhaustive, in-depth, thorough, thoroughgoing
تشدیدی ، پرقوت ، متمرکز ، مشتاقانه ، تند ، مفرط ، روانشناسی: فشرده

7 Likes

Insensitive نه intensive !!!

3 Likes

ببخشید حق با شماست
insensitive
[adjective]
Synonyms: unfeeling, callous, hardened, indifferent, thick-skinned, tough, uncaring, unconcerned
غیرحساس ، بیحس ، بی عاطفه ، جامد ، کساد ، غیر حساس ، کرخت ، علوم مهندسی: بی حس

3 Likes

خب تقریباً میشه گفت مترادف هستن این دو ، اما دیکشنری ها این دو کلمه رو متفاوت تلقی می‌کنن ، دلیلش چیه ؟

3 Likes

سلام
وقت به خیر

اون‌طور که من متوجه شدم، insensitive یعنی کسی که از سرِ بی‌مهری به دیگران و عواطفشون بی‌توجهی نشون می‌ده اما apathetic یعنی بی‌تفاوتی نسبت به یک موضوع اما نه از روی بی‌مهری، صرفا به این خاطر که واقعا برای شخص اهمیتی نداره.

4 Likes

آره نظر خودمم تقریباً همین بود … ممنونم🌷

3 Likes