تالار زبانشناس

زمان گذشته فعل Forbid

سلام. روز تون به خیر

در درس عامل کشش انگلیسی قدرت، هم mini و هم POV نمی دونستم چرا از فعل forbid به صورت حال ساده استفاده شده؟ انتظار زمان گذشته رو داشتم

جالبه…در نگاه اول، تو هر 3 دیکشنری زبانشناس، شکل گذشته رو forbad/forbade نوشته بود.

برا کمبریج.تو دو قسمت حالت های این فعل رو نوشته…اگه آخرین بخشش رو ببینید، خواهید دید که برا امریکن، شکل گذشته و حال هر دو Forbid هستن.

5 Likes

سلام

این فعل جزء فعل‌های مورد علاقه‌ی منه. چون امکان استفاده از دو شکل برا گذشته‌ش هست. لازم نیست خودمونو به زحمت بندازیم و دنبال شکل گذشته‌ش بگردیم. هرچند برا بعضی‌ها به‌خاطر سپردن اشکالش سخت‌تره.

The past tense of forbid is forbid or forbade.

The third-person singular simple present indicative form of forbid is forbids.

The present participle of forbid is forbidding.

The past participle of forbid is forbidden.

8 Likes