تالار زبانشناس

Known as کاربرد و معنی

سلام

He lived in Sherwood Forest with a group of outlaws, or criminals, known as his ‘Merry Men’

در جمله بالا " known as " به چه معناست؟ آیا این یک عبارت هست و کاربرد خاصی داره؟


این تاپیک مربوط به درس« رابین هود » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی چهارم »

3 Likes

یه ترکیب خلاصه شده ست مثلا از جمله ی زیر :

They were known as his merry man

یعنی فعل know بشکل مجهول استفاده شده

یعنی :

آنها بعنوان یاران پرنشاط او (رابین هود) شناخته میشدند.

9 Likes

ممنونم. متوجه شدم استاد

2 Likes