تالار زبانشناس

استفاده از فعل زمان گذشته به جای زمان مجهول

سلام
به نظرم این ها حالت مفعولی هستند نه گذشته
یعنی «مسموم شده» معنا میشن
در جمله اول: نمایش جدید میخواد یه پادشاه مسموم شده رو نشون بده…
در جمله دوم هم: الان تمام خانواده سلطنتی مسموم هستند…

4 Likes