تالار زبانشناس

معنی write back در جمله زیر چیست؟

سلام دوستان
کسی میتونه معنی جمله زیر رو بگه :
He wrote back during the American Civil War, prior to the American Civil War


این تاپیک مربوط به درس« درس اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « زندگی در جنگل (فلسفه ی ساده زیستی) »

3 Likes

معمولا جواب نامه یا نوشته ای رو بخواید بدید میگید write back

7 Likes

بله درست میفرمائید ولی در جمله زیر چه معنی میده :
He wrote back during the American Civil War, prior to the American Civil War

2 Likes

شما اگر لطف کنید جمله قبلش رو بفرستید من میتونم بیشتر راهنماییتون کنم

2 Likes

اینجا به زمان گذشته اشاره داره. اون زمان که جنگ داخلی در جریان بوده

Used for talking about a period of time in the past.

Back in the ’70s, disco music was very popular.

She had a minor operation a few years back.

Things were different back then.

7 Likes

Now Thoreau is probably my favorite American writer, I guess maybe my favorite writer in general. He wrote back during the American Civil War, prior to the American Civil War, and his book Walden is his most famous book
دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « [زندگی در جنگل (فلسفه ی ساده زیستی) ]

3 Likes

از راهنماییتون خیلی ممنون
داخل درس اینطور معنی کرده « او قبلاً در طی جنگ داخلی آمریکا، قبل از جنگ داخلی آمریکا کتاب می نوشته است» آیا این معنی درست است؟

2 Likes

خواهش میکنم.

معنیش کاملا درسته.

منظورش اینه که هم قبل از جنگ داخلی و هم درطول جنگ داخلی کتاب می‌نوشت.

5 Likes