تالار زبانشناس

گرامر و معنای عبارت

گرامر و معنای عبارت
0

He doesn’t have to work for two weeks
لطفا در مورد گرامر و معنای این عبارت راهنمایی کنید


این تاپیک مربوط به داستان« Story 2 - Dustin Wants to Take a Vacation » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

4 Likes

سلام
معنی: او نباید برای 2 هفته کار کند
Have to
معنی باید رو میده

4 Likes

5 Likes

ممنون دوست عزیز :pray:t2::pray:t2::pray:t2:

3 Likes

توی این جمله have to معنی باید رو نمیده و معنای مجبور بودن داره.

He doesn’t have to work for two weeks.

او برای دو هفته مجبور نیست کار کنه.

مثال های بیشتر:

  1. I’m not working tomorrow, so I don’t have to get up early.

من فردا کار نمی کنم، بنابراین مجبور نیستم زود از خواب بلند شم.

  1. Mike doesn’t have to work very hard. He’s got an easy job.

مایک مجبور نیست خیلی سخت کار کنه. او شغل راحتی داره.

  1. We didn’t have to wait very long for the bus- it came in a few minutes.

ما مجبور نبودیم مدت زمان طولانی منتظر اتوبوس بمونیم - ظرف چند دقیقه اومد.

9 Likes

سلام عزیز خوبی؟
این عکس چه کتابی هستش؟؟

1 Like