تالار زبانشناس

ترجمه همخوانی با متن ندارد

اره جالبه دو تا گفتگو زمانشون متفاوته،و ترجمه مکالمه دومی اشتباه بوده :smiley::smiley:

3 Likes

چرا اشتباه تصحیح نشده😵

3 Likes