تالار زبانشناس

کوییز از هر درس بصورتهای مختلف

منم موافقم با این ایده

البته خیلی ها هم مخالف امتحان و کوئیز هستن

5 Likes