تالار زبانشناس

ارزیابی کتاب چگونه یک کتاب بخوانیم

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از کتاب « چگونه یک کتاب بخوانیم » نرم افزار «زیبوک» است.
توضیح مختصری از این دوره:
How to Read a Book is a 1940 book by Mortimer Adler. He co-authored a heavily revised edition in 1972 with Charles Van Doren, which gives guidelines for critically reading good and great books of any tradition. The 1972 revision, in addition to the first edition, treats genres, inspectional and syntopical reading.
سطح: 6

1 Likes

یه نکات ریزی توش هست که شاید با اینکه سالها مطالعه کردی بهشون توجه نکرده باشی.
با خوندن این کتاب می تونی روش مطالعتو بهبود بدی. و عادات اشتباه را حذف و عادات درست را اضافه کنی.

1 Likes