تالار زبانشناس

روخوانی از داستان مکبث


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فرمانده مکبث » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

22 Likes

Hi dear how are u ??
I wish u will better than yesterday
That was great :clap::clap::clap:
Tnx for your good voice
Your voice is so good and fantastic :star_struck::blush:

11 Likes

hi i’m good and i hope you have good time… thank you :sunflower: :sunflower:

10 Likes

کارت خیلی خوب بود
آفرین به تو

5 Likes

سلام عزیزم
کارت عالی بود
اما باید رو تکنیک سایه کار کنی کاری که شما انجام دادی رو خوانی بود باید تلاش کنی بتونی مثل گوینده درس رو باز خوانی کنی
با ارزوی بهترین ها :tulip::tulip::tulip:

9 Likes

کارت عالیه عزیزم فقط کاش لهجه رو کمی بیشتر کار کنی💙البته فکرمیکنم این وویس برای قبلنه

5 Likes

مرسی دوست عزیز :dizzy:

2 Likes