تالار زبانشناس

این پارگراف قسمت doing ،کار خانما رو داره میگه ک کار بهتری میکنن یا اینکه وضعیت خانما رو داره میگه

Even these women are doing much better than the women who went to the first clinic


این تاپیک مربوط به درس« زمان حال استمراری » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « نجات دهنده ی مادران »

1 Likes

سلام عزیزم شبت خوشرنگ :blossom::cherry_blossom::bouquet::rosette::rosette::white_flower::tulip::rose::rose::hibiscus::sunflower::sunflower::hibiscus::rose:

ترجمه جمله: “حتی این زنان نسبت به زنانی که به کلینیک اول مراجعه کرده اند ، بسیار بهتر عمل می کنند.”
در مورد عملکرد زنان صحبت میکند خانم :ok_hand::ok_hand::ok_hand::blossom::cherry_blossom::cherry_blossom::bouquet::bouquet::tulip::rose::hibiscus::hibiscus::hibiscus::sunflower:

1 Likes