تالار زبانشناس

عدم هماهنگی/دنبال کردن صوت و متن در درس قلب سالم

با سلام و وقت به خیر @hnaseri

با توجه به عدم هماهنگی صوت و متن، لطفا مورد زیر بررسی و اصلاح شود:

محدوده 14:40 تا 16:07 16:49 تا 17:19

انگلیسی قدرت/قلب سالم/مینی استوری

4 Likes

یبار دارین درستش میکنین، کتاب قانون پنج ثانیه هم خیلی متنش با صوتش مشکل داره

3 Likes

مساله این دوتا با هم فرق داره.

تو درس قلب سالم، صرفا دنبال کردن متن و صوته.

ولی تو قانون پنج ثانیه، تا جایی که یادمه ناهماهنگی متن وصوت به این دلیله که گوینده واژه های بیشتری رو اضافه کرده به متن اصلی.

3 Likes