تالار زبانشناس

فرق بین pick and choose


این تاپیک مربوط به درس« درس واژگان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « الگو ها »

4 Likes

“Pick” has a wider range of use than the word “choose”. Depending on its usage, it can have the same meaning as “choose”. It is also a little more casual sounding, yes.

  1. Red or blue? Which one do you pick? (Which one do you choose?)
  2. Do you want to go to the movies or to the mall? Pick one. (Choose one).

“Pick” has other uses that you cannot replace with the word “choose”.

  1. I’ll pick you up at 8:00, alright? (Means to meet up with someone)
  2. He picked up her shift that night. (Took the place of someone).
  3. He picked up the pen that fell on the floor.

Choose, on the other hand, has to and always does refer to choices (items, situations, etc):

  1. Choose an option from the menu.
  2. Choose where you want to go.
  3. Choose what you would like to do.

When you talk about different options, “pick” and “choose” are basically interchangeable. But when “pick” is used outside this context, they are not interchangeable. And again, “choose” is limited to an options scenario.

7 Likes

و من فکر میکنم که pick ایده ی فیزیکی تری داره
مثل انتخاب یه گل از داخل سبد
چیدن یه میوه ( انتخاب ) از درخت
یارگیری در بازی
انتخاب یک قسمت یا ناحیه از زندگی (برای بررسی مثلا)
و…

ولی choose کلی تر هست و در کل ایده ی انتخاب و برگزیدن رو داره
دقیقا همون چیزیه که معنیش هم هست

6 Likes

توضیحات تصاویر زیر هم شاید براتون مفید باشه.

choose2

8 Likes

:heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart:Tanxxxxx a lot

3 Likes

Tanxxxx :kissing_heart::kissing_heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart:

4 Likes