تالار زبانشناس

AJ یعنی چه ؟

متوجه سوالتون بطور دقیق نشدم
اگز منظورتون اینکه Aj کی هست که درجواب باید بگم که یک مدرس زبان انگلیسی است که دوره هاش رو هم در زبانشناس گذاشتن

10 Likes

سلام . همون آقایی که در حال مطالعه دروسش هستید
آقای AJ hoge

8 Likes