تالار زبانشناس

معنی swell up

معنی این فعل چی می شه؟


این تاپیک مربوط به فصل« بخش 02 » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « مجموعه بدبیاری ها » کتاب: « پنجره بزرگ »

2 Likes

یعنی ورم کردن، متورم شدن

4 Likes