تالار زبانشناس

Some of the Customers are not nice, though

Though به چه معناست و چرا اخر جمله اومده


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 7- جیمز در یک اداره کار می کند » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

3 Likes

حرف ربط هست این واژه…مشابه and, but , because, and و …
گاهی وقتا هم قید

و از لحاظ معنایی مشابه although به معنای اگر چه, هر چند که, با وجود, در هر حال, ولو

برخی مشتری ها خوب نیستند, با این وجود

اگه نمونه جمله های دیکشنری رو نگاه بندازید خواهید دید که می تونه انتهای جمله هم بیاد,.هر چند که ابتدا و بین اون هم قرار می گیره

though he tries hard, he always fails

poor though she is, her life is happy

he can’t dance: he sings well, though

9 Likes