تالار زبانشناس

تغییر لهجه داستان

سلام
بعضی داستان ها با لهجه بریتیش روایت شدن و بعضی دیگه با لهجه امریکن
گزینه ای برای تغییر لهجه وجود نداره

5 Likes