تالار زبانشناس

لطفا اینو معنی کنید؟

Strive not to be a success, but rather to be of value.”


این تاپیک مربوط به درس« چگونه در یک رویداد حرفه ای یا جشن انگلیسی صحبت کنیم » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « پادکست All Ears English » سرفصل: « قسمت دوم »

5 Likes

برای موفق بودن سر و دست نشکنید (تلاش بسیار نکنید)، بلکه ترجیح تون بر این باشه که ارزشمند باشید.

8 Likes

بله معنیش درسته ⁦👌🏻⁩⁦👌🏻⁩
من همیشه با Rather مشکل دارم، معنیش اینجا واسه تاکیده؟ یا میخواد بگه value مهم تره ، یه اوضاعی دارم خلاصه باش:grimacing::grimacing:

3 Likes