تالار زبانشناس

گرامر درس زلزله

سلام

در درس زلزله از “انگلیسی واقعی یاد بگیریم” در قسمت دیدگاهها در زمان آینده چرا بعد از going to در همه جا فعل ساده آورده ولی یه جای فعل ing دار آورده in four years luke is going to be living


این تاپیک مربوط به درس« دیدگاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی واقعی را یاد بگیر » فصل: « زمین لرزه »

3 Likes

سلام

جواب سؤالتون رو توی تصویر زیر می تونید پیدا کنید.

P.S.: Future Progressive: آینده استمراری

7 Likes