تالار زبانشناس

Tim's Pronounciation Workshop


این تاپیک مربوط به اپیزود« Assimilation » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « کارگاه تلفظ تیم »

4 Likes