تالار زبانشناس

اضافه کردن s سوم شخص

در جمله The people know that Macbeth killed
چرا know که نقش فعل حال ساده دارد s نگرفته


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فرمانده مکبث » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

3 Likes

سلام
افعال حال ساده برای سوم شخص(مفردغایب) s میگیرن
اینجا هم کلمه people از نظر معنایی جمع محسوب میشه (هرچند از نظر ظاهری به کلمات جمع شبیه نباشه) به همین خاطر know بدون s اومده

برای مفرد people از person ,… میشه استفاده کرد

7 Likes

اگه everybody بیاد چی؟ بازم sنمیگیره؟

3 Likes

سلام فقط he she it
Sمیگیرن
Everybody جمع هسش sنمیگیره

3 Likes

سلام
everybody هم s میگیره
مثال:
!everybody knows

8 Likes

7 Likes

بله خودمم یه جا دیده بودم sگرفته بود ولی بازم شک داشتم،ممنون

4 Likes

سلام چرا every body
S میگیره؟
@shivaa69 @firo744

4 Likes

سلام
خیلی دقیق و زبان‌شناسانه اگه بخوایم بگیم، شاید بدین خاطر که این جور اسامی، معنای مبهمی دارن، که هم بر یک قابل صدقه و هم بر بیش از یک
شاید هم به خاطر این باشه که در مثل every body منظورمون تک‌تک افراد به صورت جداگانه‌ست، پس مفرد غایب محسوب میشه و s میگیره

6 Likes

دوست عزیز من تو یه متن دیدم و برام سوال شد،دلیل اش رو نمی دونم

4 Likes

در کل زبان چرا نداره! (یه فرمول از قبل تعیین شدست و شما فقط استفاده باید کنید)
و اینکه همونجور که فرشید جان گفتن everybody,everyone,…مفرد در نظر گرفته میشن وفعلشون هم مفرده
ولی ضمیری که براشون استفاده میشه جمعه (they/them/their)

6 Likes