تالار زبانشناس

He rode as fast as he could to the lake

چرا بعد از could فعل اصلی نیومده مگه بعد از افعال مدال فعل اصلی نمیاد


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

3 Likes

جمله‌ی اصلی این بوده، He rode to the lake. و عبارت as fast as he could داره فعل رو توصیف می‌کنه.

He rode -as fast as he could- to the lake

9 Likes