تالار زبانشناس

متوجه معنی عبارتی نمیشوم

متوجه معنی dot your i’s and cross your t’s در درس resume نمی شوم


این تاپیک مربوط به درس« مکالمه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « مکالمات تجاری » فصل: « رزومه »

5 Likes

این یک اصطلاحه و معنای اون اینه که وقتی دارین کاری رو انجام میدین، به تمام جزئیات اون توجه کنین و با دقت کامل انجامش بدین.

و اما اینکه چطور چنین معنی یی میده :

عبارتهای t’s و i’s اشاره به حروف t و i دارن. و این جمله میگه وقتی دارین دستنوشته ای رو می نویسین، اون دستنوشته کامل نخواهد شد مگر اینکه تمام i ها رو نقطه گذاری کنین، و تمام t ها رو، اون خط متقاطع کوچکش رو بگذارین. پس دقت کنین که تمام i ها و t ها درست نوشته شده باشند. پس یعنی به همه ی جزئیات کارتون دقت کنین.

9 Likes