تالار زبانشناس

چرا فعلهای گذشته ریگولار تو دیکشنریها به حال بر میگرده. تلفظ گذشتش رو نمیشه شنید؟؟؟

سلام
شما میتونید دستی تو دیکشنری تغییرات رو اعمال کنید و تلفظشون رو چک کنید

6 Likes

تو فست دیکشنری هم میتونید تایپ کنید تا تلفّظِ هر سه حالتِ فعلو بشنوید، روش بزنید همونو باز میکنه و تلفّظشم ک هست

7 Likes