تالار زبانشناس

Neast به چه معنا ست

کلمه nest یعنی لانه، :blush: لطفا درست تایپ کنید :hibiscus:

2 Likes

شایدم منظورشون Nearest باشه
که به معنای نزدیک ترین

  1. Maryam is my nearest and dearest friend
    مریم صمیمی‌ترین و عزیزترین دوست من است. :heart_eyes::heart: @maryam
    @azam-123 خیلیم خوش اومدید اعظم خانم :+1:
4 Likes

نه عزیزم، این سوال مال درس جوجه اردک هستش، یک چنین کلمه ای توش نیست :heartbeat:

3 Likes

بله درسته من به اسم درس توجه نکردم مرسی از شما عضو جدید و با دقت :rose::partying_face::+1:

3 Likes

خواهش میکنم :blush:، موفق باشید :hibiscus:

3 Likes

متشکرم فاطمه جان :blush::smiling_face_with_three_hearts::star_struck::heart_eyes:

3 Likes

به معنی لانه است درست بنویس :star_struck::star_struck::star_struck::star_struck::star_struck:

1 Likes