تالار زبانشناس

هایلآیت کالوکیشن

خب خیلیاش که در قالب یه عبارت تو خود زبان شناس هم هست، ولی اگر یکیش نبود میتونید یکی از کلمات عبارت رو انتخاب کنید بعدش بقیه شو از همون بالا تکمیل کنید و هایلایت کنید

3 Likes