تالار زبانشناس

اشتباه تایپی had

سلام فکر کنم had اشتباه تایپ شده bad


این تاپیک مربوط به فصل« فصل 02 » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های خیلی ساده » کتاب: « گریس دارلینگ »

5 Likes

موارد اینچنینی رو میتونید ادیت کنید:

7 Likes