تالار زبانشناس

استفاده از کلمه someبدون معنی در جمله

سلام
some هم برای قابل شمارش هاست و هم غیر قابل شمارش ها، که چون friend یعنی ’ دوست’ و به موجود زنده نسبت داده شده پس قابل شمارش هست، و به معنی ’ تعداد’ و یا ’ چند’ هست ’ و معنیش میشه:
او رفت تا پیدا کنه چند ( و یا تعدادی) دوست جدید
:blush::rose:

4 Likes