تالار زبانشناس

Not or did not

he tried not to think about it
میشه جمله بالا رو به صورت زیر هم گفت؟
he tried to did not think about it


این تاپیک مربوط به درس« شتاب دهنده ی تسلط ب » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « زندگی یا مرگ »

3 Likes

سلام. خیر.
معنی جمله اول: او تلاش کرد که درباره اش فکر نکنه.
معنی جمله دوم: او تلاش کرد که درباره اش فکر نکرد؟!!
Did برای گذشته است . اما به صورت زیر می شه گفت :point_down:

He tried to don’t think about it.

4 Likes