تالار زبانشناس

عدم هماهنگی صوت و متن چنین گفت زرتشت اثر نیچه

متن نامنطبق است و پرش دارد و خیلی جاها جملات متفاوت است لطفا متن صحیح جایگزین گردد.:rage:


این تاپیک مربوط به فصل« بخش 01 » در نرم‌افزار «زیبوک» است. کتاب: « چنین گفت زرتشت »

3 Likes