تالار زبانشناس

آیا back معنی کمر هم میدهد یا در این جمله این طوری معنی شده است؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شیر و موش » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

3 Likes

ســـلام‌.

The little mouse ran up the lion’s neck and slid down his back The lion caught him with a great big smack!

در اینجا به معنای پشتش هست

6 Likes

بله معنی کمر یا پشت هم میدهد

6 Likes