تالار زبانشناس

مفهوم این جمله چیه؟

سلام. میشه توی فهمیدن مفهوم این جمله بهم کنید؟
So he’s hitting that issue head-on with his corporate crying workshops.


این تاپیک مربوط به درس« داستان اشک ها و لبخندها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « مگا داستان » فصل: « اشک ها و لبخندها »

2 Likes