تالار زبانشناس

متن ناقص در ویدئو های بریتیش کانسیل

در ویدئو ذکر شده انتهای ویدئو درج نشده است.


این تاپیک مربوط به درس« ساخت یک بازوی مصنوعی با لگو » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « ویدیوهای British Council »

اصلاح شد
تا 24 ساعت آینده اعمال میشه