تالار زبانشناس

معنی slipped

معناش چیه؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی تکه‌ی طلا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

3 Likes

And when Paul went home, the thief picked up the lump of gold, slipped it into his bag and ran away!

در اینجا معنی پرت کردن در کیف میده

معنی کامل جمله این میشه

و وقتی پاول به خانه رفت دزد تکه ی طلا را برداشت، آن را درون کیسه اش انداخت و فرار کرد!

8 Likes