تالار زبانشناس

فعلهای همراه با to?

چه زمانی فعل همراه با to میاد؟مثلا started همیشه باto میاد؟؟؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

4 Likes

بعد از start فعل هم می تونه به صورت با to بیاد و هم ingدار (Gerund).

One day, the five little eggs started to crack. = One day, the five little eggs started cracking.

یک روز، پنج تخم کوچک شروع به ترک خوردن کردند.


برای آشنایی بیشتر با این گروه از افعال تصویر زیر رو مطالعه کنید.

9 Likes