تالار زبانشناس

تغییر متن ترجمه برای خودم

سلام
گاهی زبانشناس برای جمله ای ترجمه ای مینویسد که عینا معادل انگلیسی نیست و من توی درک کلمات و جمله یه کمی با مشکل مواحه میشم آیا امکان تغییر ترجمه برای خودم وحود دارد؟ میخوام بعضا ترجمه گوگل رو جایگزین کنم.

1 Likes

لطفا پاسخ بدید
میشه؟

1 Likes