تالار زبانشناس

داستان جین ایر 11

با سلام دوستان. معنی عبارت زیر چیست?
. It’s very foolish of you, you know.


این تاپیک مربوط به فصل« فصل 11 » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های پیشرفته » کتاب: « جین ایر »

3 Likes

سلام
این کار از شما بسیار احمقانه است ،میدونی
یا این احمق بودنتو نشون میده
نمیدونم درست :joy:

5 Likes