تالار زبانشناس

ترجمه جمله

سلام اینجا زمان مجهول گذشته هست.و در اصل داده شده معنی میشه
اینجا فاعل مشخص نیست و ساختارش در لینک زیر هست

3 Likes