تالار زبانشناس

معنی heard of


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی کوئینین » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

4 Likes

به معنی شنیدن هست و گذشته فعل hear

(آیا چیزی در مورد کوئینین شنیده اید؟)

7 Likes

?Have you ever haerd of him
ایا تابحال چیزی درمورد او شنیده ای؟
به معنی شنیدن است. از شکل سوم فعل استفاده شده

7 Likes

چرا نوشته heard of خب مینویست have you ever heard الان of حذف بشه اشکالی داره؟

6 Likes

اگر بخواد بگه ایا تابحال شنیده اید خب حرف شما درست

?Have you ever heard

اما اگر ادامه دار باشه باید ادامه سوال رو با حرفی پیوند بده
?Heve you ever heard of him

تو خود فارسی هم میگیم. آیا تاحالا درباره او شنیده اید؟

9 Likes