تالار زبانشناس

عبارت چطوری معنی میشه؟

Jack got himself into the biggest, most humongous heap of trouble ever
معنی Bigeest
Humongous_heap_troble از اینا چی در میاد


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جک و لوبیای سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes

Humongous :
Origin: Probably from huge + tremendous]
very big Synonym : enormous :
Biggest : بزرگترین
معنی این جمله از نظر من میشه :

جک برای همیشه خودش را در مجموعه عظیمی از مشکلات انداخت.

3 Likes