تالار زبانشناس

معنی عبارت come too close

They get angry only if you hurt them or come too close.


این تاپیک مربوط به فصل« فصل 04 » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های خیلی ساده » کتاب: « ماجراجویی هایی در زمین های سبز »

2 Likes

سلام . میگه :
آنها فقط وقتی عصبانی میشن که شما بهشون ( به اونا) آسیب برسونید و یا زیاد (بهشون) نزدیک بشید

زیاد نزدیک شدن ( آمدن )

5 Likes