تالار زبانشناس

معنای barely چیه؟

این چه جور کلمه ایه اسمه فعله صفته چطوری معنی میشه؟

2 Likes

سلام . بستگی داره ، توی جمله باید دید تا معنی دقیق رو گفت
ولی در کل این معانی رو میتونه داشته باشه

آشکارا ( به طور عریان یا فاش )
به سختی ، با ایراد ، خیلی کم ( ناچیز )

نوع کلمه هم قید هست

کلمه ی bare هم ریشه ی این کلمه هست که اسمه
این کلمه هم معانی زیر رو داره
لخت ، برهنه ، عریان ، آشکار ، عاری

پیشنهادم اینه که چه برای سوال پرسیدن
و چه برای یادگیری ، کلمه رو در قالب جمله در نظر بگیرید

10 Likes

سلام قید به معنی به ندرت هست.چون ly داره قیده.:blush:موفق باشید

3 Likes